Adres:
Zuid-Afrika
Start:
02-10-2021 00:00
Einde:
09-10-2021 00:00
Vrystaat Kunstefees | Week van het Nederlands | Oor grense heen

Vir die duur van die Week van Nederlands (2 – 9 Oktober) maak die Vrystaat Kunstefees sekere produksies beskikbaar op ’n spesiale blad wat hulle skep. Dié produksies het almal ontstaan weens samewerking met die Lae Lande. Die produksies kan aanlyn gesien word. Van hierdie produksies sal slegs vir die week beskikbaar wees, en dan later in die jaar weer.

Kliek hier vir toegang en vir meer inligting: https://www.vrystaatkunstefees.co.za/

Vrystaat Arts Festival | Dutch Language Week | Looking beyond borders

For the Dutch Language Week (2 – 9 October), the Vrystaat Arts Festival will make available several productions on a special web page. These will be readily available to stream. Each of the presentations was made possible due to cooperation with the Lower Countries. Some of these productions will only be available for the week and then again later in the year.

Click here for access and more information. https://www.vrystaatkunstefees.co.za/

Gif / Poison / Ityhefu

Die storie is eenvoudig, die gevolge nie. Ná jare ontmoet ’n man en vrou mekaar weer by hul kind se graf, maar hulle is ander mense – hy het aanbeweeg, sy nie. Hulle het ’n kind verloor, toe hulleself, toe mekaar. Hoe nou?  Hierdie vertoning is opgeneem tydens die 2017 Vrystaat Kunstefees.

The story is simple, not the consequences. After years, a man and woman meet again at their child’s grave, but they are different – he moved on, she didn’t. They lost a child, then themselves, then each other. What now? This performance was recorded during the 2017 Vrystaat Arts Festival. 

Ons Perspektief – A Virtual Exhibition

Ons Perspektief is ‘n samewerking tussen die Nederlandse kuns/hip- hop-kollektief Brother Till en verskeie Afrika rymkletskunstenaars. Hulle vermeng musikale style en agtergronde om werk te skep wat nie net musiekale genres nie, maar ook grense tussen dissiplines, lande en kulture, transendeer. Vir die Vrystaat Kunstefees het Brother Till ’n virtuele gallery gekurateer wat die kyker deur die diverse werk van dié kunsprojek begelei. ’n Retrospektiewe uitstalling.

Ons Perspektief is a collaboration between the Dutch art/hip-hop collective BrotherTill and various South African rymklets artists. They merged musical styles and backgrounds to create work that transcends not just musical genres, but also the boundaries between disciplines, countries, and cultures. For the Vrystaat Arts Festival, BrotherTill curated a virtual gallery that guides the viewer through the diverse work of this art project. A retrospective exhibition.