Adres:
Ons Erfdeel, Murissonstraat 260, Rekkem, België
Start:
07-10-2021 12:00
Einde:
07-10-2021 13:00

Het panelgesprek zal te volgen zijn via youtu.be/-0OXzVzHzXE.

Het Vlaams-Nederlandse cultuurtijdschrift de lage landen organiseert een online panelgesprek over het regionale talenbeleid.

België heeft het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden nooit ondertekend. Nederland heeft dat wel. Daar zijn het Fries, het Limburgs en het Nedersaksisch erkend als regionale taal, en hebben het Jiddisch en het Romani het statuut van erkende minderheidstaal.

Wat houdt die erkenning precies in? Waarom hebben beide landen een andere kijk op regionale talen? En hoe gaat het er elders in de wereld aan toe? Kunnen België en Nederland iets leren van het talenbeleid bij de buren?

Marc van Oostendorp (hoogleraar Nederlands Radboud Universiteit, onderzoeker Meertens Instituut) gaat daarover in gesprek met Veronique De Tier (taalkundige UGent/INT, streektaaladviseur Zeeland) en Nanna Hilton (professor sociolinguïstiek Rijksuniversiteit Groningen, taaladviseur Europese Vrijhandelsassociatie)

Het panelgesprek wordt opgenomen en zal opnieuw te bekijken zijn op de lage landen en mijnNederlands.

Met steun van de Taalunie