Adres:
Paradiso, Weteringschans 6, Amsterdam
Start:
14-11-2021 11:00
Einde:
14-11-2021 13:00

Onder schrift verstaan wij een systeem om taal grafisch weer te geven. Met behulp van schrift kan men een boodschap vastleggen en over een afstand in ruimte en tijd vervoeren. Volgens de taalkundige John DeFrancis is pas sprake van een volledig schrift wanneer een systeem van grafische symbolen kan worden gebruikt om iedere denkbare gedachte uit te drukken.
Wij kunnen ons de wereld niet meer voorstellen zónder schrift. Geen kranten, geen boeken, geen brieven, geen websites, geen naambordjes, geen Wordfeud, geen chocoladeletters. Het alfabet is zo’n vanzelfsprekend onderdeel van ons dagelijks leven geworden dat we nog maar zelden stilstaan bij de herkomst van het schrift, terwijl het toch een van de invloedrijkste uitvindingen van onze beschaving is. Waar zouden we nu zijn zonder het schrift? En hoe zijn mensen ooit op het idee gekomen om vluchtige klanken te materialiseren?

Het begon ongeveer 5000 jaar geleden met een pictografisch schrift, waarin ieder begrip een eigen teken had. Dit beeldschrift vereenvoudigde zich geleidelijk tot een lettergrepenschrift, en uiteindelijk tot een alfabet, dat als enorm voordeel had dat het nog maar enkele tientallen tekens nodig heeft om mee te kunnen schrijven en lezen.

In de mini-serie ‘Zegge & Schrijve’ gaan twee gerenommeerde taalwetenschappers in op de oorsprong van het schrift en de overgang van mondeling overgeleverde teksten naar geschreven bronnen.
Beide lezingen zijn gecombineerd met een optreden waarin de theoretische informatie uit de lezingen tot leven wordt gebracht.

Lezing Willemijn Waal
VAN ALEF TOT ALFA
Over de vroegste geschiedenis van ons alfabet

Het alfabet is zo’n vanzelfsprekend onderdeel van ons dagelijks leven dat we zelden stilstaan bij de herkomst van dit schrift. Willemijn Waal gaat in haar lezing in op de fascinerende vroege geschiedenis van ons abc, met speciale aandacht voor het Griekse alfabet. Lang werd aangenomen dat de Grieken dit schrift overnamen van de Feniciërs in de 8e eeuw v. Chr., maar recent onderzoek heeft aangetoond dat dit waarschijnlijk al veel eerder is gebeurd. Dit inzicht werpt niet alleen een nieuw licht op schriftgebruik en geletterdheid in de oudheid, maar ook op de ontstaansgeschiedenis van de Ilias en de Odyssee, de beroemde werken van de dichter Homerus, waaruit vertaler Patrick Lateur na de pauze zal voorlezen.

Willemijn Waal is directeur van het Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten (NINO) en universitair docent aan de universiteit Leiden. Zij doet onderzoek naar vroege schriften en orale tradities in het Middellandse Zeegebied.

12.15 – 13.00 uur voorlezing Patrick Lateur
HOMERUS

Patrick Lateur is dichter en vertaler. Voor zijn Iliasvertaling ontving hij in 2013 de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Letteren – Vertalingen en voor zijn Odysseevertaling de Homerusprijs van het Nederlands Klassiek Verbond in 2017.