Adres:
Onderbergen 1, B - 9000 Gent
Start:
03-10-2021 11:00
Einde:
03-10-2021 13:00

Meer en meer mensen in Vlaanderen – van jong tot oud – hebben belangstelling voor dialect. Tegelijk is er nog nooit zoveel kennis voorhanden geweest over de dialecten in Vlaanderen. Daarom is er na de enthousiast onthaalde Atlas van de Nederlandse taal nu een nieuw boek, op dezelfde leest geschoeid, maar met exclusieve aandacht voor alles wat de dialecten in Vlaanderen zo interessant maakt: de Atlas van het dialect in Vlaanderen (Lannoo, najaar 2021). Auteurs zijn Johan De Caluwe, Anne-Sophie Ghyselen, Roxane Vandenberghe (Universiteit Gent), en Veronique De Tier (INT, Leiden).

In het boek wordt de wereld van het dialect toegankelijk gemaakt aan de hand van vijftig vragen. Dertig van die vijftig thema’s gaan over de dialecten, met onderwerpen als: Waarom zijn er zo veel dialecten in Vlaanderen? of Is West-Vlaams het oudste Nederlands? Bij de twintig andere thema’s duiken we als het ware in de dialecten, vooral dan in de rijke en verrassende woordenschat, met onderwerpen als Bestaan er echt vijftig dialectwoorden voor ‘motregen’? of Waar in Vlaanderen krijg je een zoen, een toot, een pieper of een bees?

Op zondag 3 oktober wordt de Atlas van het dialect in Vlaanderen gelanceerd met een publieke presentatie in Gent.