Adres:
Start:
09-10-2020 14:10
Einde:
09-10-2020 17:10

OpenSoNaR Tutorial

 

CLARIAH organiseert in de week van het Nederlands een OpenSoNaR tutorial op 9 oktober 2020, 14-17 uur.

 

Het tutorial zal online plaatsvinden, en zal bestaan uit enkele presentaties, gevolgd door het maken van oefeningen door de deelnemers. Een team van experts staat klaar om de deelnemers te begeleiden. Het is een tutorial op beginnersniveau en er is geen specifieke voorkennis vereist. In het tutorial worden niet alleen  OpenSoNaR-specifieke aspecten behandeld zoals de verschillende beschikbare interfaces en de samenstelling van de corpora, maar ook  een introductie gegeven op reguliere expressies en de Corpus Query Processing Language, die in veel corpusapplicaties gebruikt worden.

 

Deelname is gratis, maar registratie is verplicht. Je kan je binnenkort registreren via https://www.clariah.nl/evenementen/agenda/opensonar-tutorial.

Bij de registratie zal ook gevraagd worden naar je voorkennis en jouw specifieke interesses (bijv. in specifieke woorden, woordklassen of  constructies), zodat het tutorial zo goed mogelijk afgestemd kan worden op de deelnemers.

 

Over OpenSoNaR

OpenSoNar is een webapplicatie om te zoeken in het SoNaR corpus en het CGN-corpus. SoNaR bevat  meer dan 500 miljoen voorkomens van woorden uit in het Nederlands geschreven bronnen uit Nederland en Vlaanderen. Het Corpus Gesproken Nederlands (CGN) is een collectie van 900 uur getranscribeerde spraak met ongeveer 9 miljoen voorkomens van woorden  van sprekers uit Nederland en Vlaanderen.

 

In beide corpora zijn de uitingen verdeeld in tokens (voorkomens van woorden), en ieder token is geannoteerd met morfosyntactische eigenschappen (zoals woordsoort en inflectie) en lemma.

 

OpenSoNaR stelt gebruikers in staat te zoeken in deze corpora op woorden en de bijbehorende annotaties, en in het CGN de bijbehorende spraakfragmenten te beluisteren.

 

OpenSoNaR biedt vier interfaces voor dergelijke zoekacties, van heel simpel tot expert. De keuze van de interface kan bepaald worden door het niveau van de gebruiker en de complexiteit van de zoekopdracht.

 

Link naar OpenSoNaR: http://opensonar.clarin.inl.nl/

OpenSoNar vereist login. Dat kan met het account van je eigen instelling van hoger onderwijs, als je daaraan verbonden bent. Anders moet je een account aanvragen bij CLARIN ERIC: https://idm.clarin.eu/unitygw/pub#!registration-CLARIN%20Identity%20Registration

 

Over de docenten

De docenten zijn Jan Odijk (Universiteit Utrecht), Jesse de Does, Katrien Depuydt, en Carole Tiberius, en andere experts assisteren bij de begeleiding (allen Instituut voor de Nederlandse Taal). Zij hebben allen veel ervaring met het werken met OpenSoNaR, hebben er al eerder in andere verbanden over onderwezen, en enkelen van hen hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van OpenSoNaR

 

Vragen

Indien je vragen hebt over dit tutorial kan je een mail sturen naar j.odijk@uu.nl