Adres:
Burg 10, 8000 Brugge
Start:
02-10-2021 10:30
Einde:
02-10-2021 17:30

Programma Symposium Simon Stevin, zaterdag 2 oktober (10:30 tot 17:30 uur)
Zaal Burgh I, Crowne Plaza Hotel, Burg 10, Brugge. Er zijn 150 plaatsen beschikbaar. –

10:30 Inschrijving en ontvangstkoffie

11:00 Plechtige opening, de Heer Nico Blontrock, Schepen voor cultuur van de Stad Brugge

11:05 Inleiding ‘De grondleggers van de cultuur van de Nederlanden’, de Heer Hugo Maes, voorzitter Vlaamse Volksbeweging

11:20 ‘Stevin, Brugghelinck, wetenschapper uit de Lage Landen met een Europese uitstraling’ Prof. Em. Guido Vanden Berghe UGent, curator van de Simon Stevin tentoonstelling

12:30 Herdenking Jan Roukens door Hans Van Beurten

12:40 Broodjesmaaltijd

14:00 ‘De toekomst van het Nederlands’ door mevrouw Judith Tielen, lid Tweede Kamer

14:30 ‘De toekomst van het Nederlands in het onderwijs’, Prof. Em. Floris Cohen, bijzonder hoogleraar Vergelijkende Geschiedenis van de Natuurwetenschap aan de Universiteit Utrecht

15:00 Discussiemoment o.l.v. Wilfried Haesen

15:45 Koffiepauze

16:15 ‘Simon Stevin van Brugghe, 1620 – 2020. Hij veranderde de wereld.’ de Heer Dieter Viaene, erfgoedarchivaris Stad Brugge

17:30 Vertrek naar het Stadhuis van Brugge (100 meter)

Inschrijven is verplicht. Hou er rekening met dat het aantal deelnemers per activiteit beperkt is. De deelnameprijs voor het gehele programma bedraagt € 25, wie deelneemt aan de feestmaaltijd betaalt € 60 extra. Wij verwachten uw antwoord graag voor zondag 19 september. Meer inlichtingen?

Stuur een e-mail naar LOF@vvb.vlaanderen of telefoneer naar (0032) 0486 40 08 75.
Inschrijven en betalen kan via de webstek www.vvb.vlaanderen of door te telefoneren naar (0032) 0486 40 08 75.