Webinar: Hoe maak je een woordenboek van modern Nederlands?

Op woensdagavond 7 oktober 2020 geeft taalkundige Vivien…


Webinar: Woorden uit de verleden tijd

In dit webinar op woensdagmiddag 7 oktober 2020 legt…


Horen, zien en proeven van dialect

De Vakgroep Taalkunde – Nederlands van de UGent lanceert…


Taalcentrum-VU Powerwebinar Correct Nederlands

Fris in 30 minuten je kennis van het Nederlands op met de…


OpenSoNaR Tutorial

We geven een online introductie van OpenSoNaR, een…


Update: Didactische Conferentie NDN

Een didactische conferentie over begrijpend lezen en een…


‘Spreek je Moerstaal’

Voorlezen, vertellen, luisteren naar en verhalen en…


Heeft het Nederlands nog een toekomst? Lunchlezing door Wim Vandenbussche

Deze lunchlezing in het kader van de Week van het…


200 jaar Multatuli: Zijn leven en liefdesbrieven

Een avond over Multatuli met voordracht, muziek en een…


Studenten ontmoeten leerkrachten (SOL): Leerkracht, een beroep waar muziek in zit

Studenten ontmoeten leerkrachten en gaan in gesprek over…