Webinar: Hoe maak je een woordenboek van modern Nederlands?

Op woensdagavond 7 oktober 2020 geeft taalkundige Vivien Waszink van het Instituut voor de Nederlandse Taal een webinar over hoe een woordenboek maken nu eigenlijk in zijn werk gaat.

Webinar: Woorden uit de verleden tijd

In dit webinar op woensdagmiddag 7 oktober 2020 legt historisch taalkundige Roland de Bonth van het Instituut voor de Nederlandse Taal uit hoe je succesvol kunt zoeken in het Woordenboek der Nederlandsche Taal online. Daarna kunnen deelnemers aan de hand van historische tekstfragmenten de opgedane kennis zelf in praktijk brengen. 

Tien procent korting op pakket Vlaamse Reuzen: grote Vlaamse schrijvers, in eenvoudig Nederlands

Boeken in eenvoudig Nederlands van bekende Vlaamse auteurs, speciaal voor minder vaardige lezers. Het leesniveau is B1. Pakket van 7 boeken voor 64 euro (=min 10%).

Horen, zien en proeven van dialect

De Vakgroep Taalkunde – Nederlands van de UGent lanceert samen met het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) het online dialectportaal Database van de Zuidelijk-Nederlandse Dialecten.

Podcast: Waar komt pindakaas vandaan?

Een serie korte podcasts over woorden, van het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT).

Taalcentrum-VU Powerwebinar Correct Nederlands

Fris in 30 minuten je kennis van het Nederlands op met de Powerwebinar Correct Nederlands van het Taalcentrum-VU!

Het leukste dialectwoord van Herk-de-Stad

Tijdens de Week van het Nederlands organiseert de bibliotheek van Herk-de-Stad een verkiezing van het leukste dialectwoord.

OpenSoNaR Tutorial

We geven een online introductie van OpenSoNaR, een zoekmachine om in het SoNaR geschreven corpus en in het Corpus Gesproken Nederlands te zoeken. Na de introductie krijgen de deelnemers de gelegenheid zelf te oefenen.

Update: Didactische Conferentie NDN

Een didactische conferentie over begrijpend lezen en een nog te bepalen tweede didactisch thema

Stad vol poëzie

Poëziewedstrijd voor inwoners van Vilvoorde.

‘Spreek je Moerstaal’

Voorlezen, vertellen, luisteren naar en verhalen en praten over taalgebruik in de Nederlandse taal anno 2020

Heeft het Nederlands nog een toekomst? Lunchlezing door Wim Vandenbussche

Deze lunchlezing in het kader van de Week van het Nederlands is de start van een reeks waarin academieleden-taalkundigen hun vakkenis voorstellen aan een breed publiek.

Schrijf- en videowedstrijd “Brief aan Vlaanderen”

Cultuurlab Vlaanderen organiseert met ‘Brieven aan Vlaanderen, wat na corona?’, een schrijf-en videowedstrijd voor iedereen vanaf 16 jaar.

200 jaar Multatuli: Zijn leven en liefdesbrieven

Een avond over Multatuli met voordracht, muziek en een dubbele boekpresentatie. Sprekers o.a. Elsbeth Etty, Dik van der Meulen en Huub Oosterhuis (o.v.)

DRONGO talenfestival

Het DRONGO talenfestival is een jaarlijks tweedaags gratis festival over de impact van taal. Het festival biedt dit jaar een inspirerend, verrassend, informatief en interactief programma.

Studenten ontmoeten leerkrachten (SOL): Leerkracht, een beroep waar muziek in zit

Studenten ontmoeten leerkrachten en gaan in gesprek over diverse aspecten van het schoolvak Nederlands. De activiteit wordt geflankeerd door een theoretisch luik en een didactische challenge.

Nog één verhaaltje dan.

Luisteren naar voorgelezen korte verhalen van Nederlandse schrijvers in het tuintheater De VertelTuin.

Meld je activiteit aan voor de Week van het Nederlands!