Ga naar de inhoud

De tranen van het eiland, een eco-graphic thriller

In de Week van het Nederlands kan je op vrijdagavond komen luisteren naar de ‘De tranen van het eiland’.

De 130 makers van deze eco-graphic thriller zijn mensen met minder kansen omwille van detentie, thuisloosheid of taalachterstand. Zij namen de verhaallijn, teksten en beelden voor hun rekening. Door de muren heen werkten ze aan dit collectieve eindproduct, samen met beeldend kunstenaars, vrijwilligers en begeleiders van Vormingplus regio Antwerpen. Dit donkere verhaal wil een gedeelde zorg uitdrukken, onvermoede talenten tonen en tot nadenken stemmen. Het boek is ook inzetbaar in allerlei groepen, onder andere binnen taaloefenprojecten.

Wie de ecologische thriller wil, kan een vrije bijdrage betalen. Die besteden we aan een nieuw co-creatief project dat stem geeft aan mensen in een kwetsbare situatie.

Organisatie: 
Vormingplus regio Antwerpen
Adres: 
Klokstraat 12, 2600 Berchem van 20u tot 21u
Datum: 
vrijdag 12 oktober 2018
Website: 
www.vormingplusantwerpen.be