Ga naar de inhoud

Internationale streektaalconferentie: de wondere wereld van de streektaalgrenzen

Zoals bekend zijn binnen het Nederlandse taalgebied de Limburgse en de Nedersaksische regionale variëteiten officieel erkend als ‘streektalen’. De criteria die hiervoor als argument worden aangedragen zijn meestal van historische, sociologische, psychologische of politieke aard. Een voorbeeld: het Limburgs is een ‘Duits dialect’ en het heeft op die gronden de status van officieel erkende streektaal. Het Brabants en het Zeeuws, daarentegen, hebben dat niet, want dat zijn ‘dialectvarianten’ van het Nederlands.

Een vraag die gesteld zou kunnen worden is in hoeverre deze criteria geobjectiveerd kunnen worden en in hoeverre ze valide zijn. Vanuit een taalkundig perspectief zijn de erkende streektaalgebieden natuurlijk helemaal niet uniform. Dit doet de vraag rijzen hoe, en in hoeverre deze talen als geheel linguïstisch onderscheiden kunnen worden van de naburige taalvariëteiten; zijn hier (taalkundige) criteria voor op te stellen, naast of tegenover de bovengenoemde klassieke argumenten? En kunnen deze taalkundige criteria behulpzaam zijn in het werk van streektaalfunctionarissen en/of taalbeleidsmakers?

Op 13 oktober 2017 organiseren de Stichting Nederlandse Dialecten (SND), Variaties vzw en het Meertens Instituut de jaarlijkse streektaalconferentie in de Posthumuszaal in het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam (Cruquiusweg 31, 1019 AT Amsterdam).

Inschrijven via e-mail: nederlandsedialecten@gmail.com. De praktische gegevens worden daarna toegezonden. Deelnemen aan de conferentie kost € 20,- inclusief lunch en korte rondleiding in het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.

Organisatie: 
Stichting Nederlandse Dialecten i.s.m. Variaties vzw en Meertens Instituut
Adres: 

Posthumuszaal
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG)
Cruquiusweg 31
1019 AT Amsterdam

Datum: 
vrijdag 13 oktober 2017
Website: 
Nederlandse dialecten