Ga naar de inhoud

Leerkracht Nederlands: een beroep waar muziek in zit - Studenten Ontmoeten Leerkrachten (SOL)

Een interactieve onderwijsnamiddag (14.00 tot 17.00 uur) in samenwerking met de Arteveldehogeschool en de NTU. De activiteit bestaat uit een vierluik.

1. Een uiteenzetting over digitale geletterdheid en de opportuniteiten ervan voor het onderwijs Nederlands (45')
2. Een uiteenzetting over de 'onderwijstools' op de website van de Taalunie door Senior Adviseur Taalgebruik Steven Vanhooren (30')
3. SOL: een interactieve ontmoeting tussen studenten Nederlands en leerkrachten Nederlands. Studenten gaan in gesprek met ervaren leerkrachten Nederlands (aso, tso, aso, bso) over diverse aspecten van het schoolvak Nederlands, over leerdoelstellingen, werkvormen ... (2x 30')
4. Rapportage: een plenummoment waarin gepeild wordt naar de opbrengst van de namiddag + aankondiging van de NDN-DIVA-prijs. Dit staat voor DIdactisch VAardig. De prijs is bedoeld voor studenten die didactische vaardigheid bewijzen gekoppeld aan content van de NDN-website (15').

De namiddag is bedoeld voor studenten Nederlands van de Arteveldehogeschool en staat ook open voor alle Vlaamse en Nederlandse lerarenopleiders die tijdens de SOL-fase aan de slag gaan met de NDN-visietekst: Greep krijgen op taal-leerdoelen. Van leerdoelen naar leerplannen naar leeractiviteiten.

Organisatie: 
Netwerk Didactiek Nederlands (NDN)
Datum: 
woensdag 10 oktober 2018
Website: 
Netwerk Didactiek Nederlands