Ga naar de inhoud

Boeklancering "Van au pair tot ambassadeur", het verhaal van ex-laaggeletterde Irène Demuynck.

Als je Irène Demuynck ontmoet, zul je beslist niet zeggen: wat een opvallende vrouw. Haar verhaal is dat des te meer. Haar jonge leven speelde zich onder andere af in een weeshuis, als au pair bij een rijke familie en in het bijzonder onderwijs. Van lezen en schrijven was daar geen sprake, ze leerde er praktische vakken. Waar ze vervolgens niets mee kon aanvangen, omdat ze van haar man niet uit werken mocht. Na haar echtscheiding kon ze in een beschutte werkplaats aan de slag. Daar zag ze zich gepasseerd door mensen die wél konden lezen en schrijven. Pas na haar pensionering wees een buurvrouw haar de weg naar het volwassenenonderwijs. Ze schreef zich in bij een Centrum voor Basiseducatie voor lessen Nederlands lezen en schrijven. Later ook voor Engels en computerwerk. Snel toonde ze zich een vlijtige leerlinge en ontpopte ze zich tot een mondige vrouw van de wereld, een drijvende kracht in het sociale leven van haar wijk.

Als ambassadeur in geletterdheid maakt ze nu lotgenoten, het brede publiek en beleidsmakers bewust van laaggeletterdheid. Want op 1 op 7 volwassenen in Vlaanderen kan onvoldoende lezen, schijven, rekenen en met een computer werken om mee te kunnen in de maatschappij.

Het verhaal van Irène Demuynck verschijnt in boekvorm bij uitgeverij De Draak vzw. We presenteren het feestelijk op dinsdag 11 oktober 2017 om 20.00 uur in bibliotheek De Wolfsput in Dilbeek.

geletterdheid
Organisatie: 
Federatie Centra voor Basiseducatie
Adres: 
Bibliotheek De Wolfsput Westrand Dilbeek Kamerijklaan 46 1700 Dilbeek
Datum: 
woensdag 11 oktober 2017
Website: 
Basiseducatie