Ga naar de inhoud

Argumenteren met stijl

De deelnemers : • Zijn creatief in het vinden van argumenten bij een zelf gekozen vraag • Formuleren hun argumenten in volzinnen en met zorg • Kunnen de nuances in het vergelijken van de argumenten begrijpen en benoemen • Bestuderen en beoordelen de argumenten naar hun kwaliteit • (her)kennen aanvechtbare redeneringen en kunnen aangeven waarom ze aanvechtbaar zijn • kunnen hun boodschap krachtig, beknopt en kernachtig verwoorden • oefenen zich in het stileren van hun boodschap met taal en humor
Organisatie: 
De Horizon vzw
Adres: 
Sint- Victorinstituut, Brusselseteenweg 20, 1652 Alsemberg
Datum: 
donderdag 11 oktober 2018 tot vrijdag 19 oktober 2018
Website: 
De Horizon vzw