Taalvariatiebeleid in tijden van globalisering: overbodig of net cruciaal?

De jaarlijkse streektaalconferentie vindt dit jaar plaats…