Organiseer een activiteit

Wilt u met uw organisatie deelnemen aan de Week van het Nederlands (WvhN)? U bent van harte welkom een activiteit te organiseren. Samen met u laten we zien en horen dat het Nederlands kansen schept en mensen verbindt. Alles is mogelijk, zolang er maar een connectie is met de Nederlandse taal. Denk bijvoorbeeld aan een dictee, een gedichtenwedstrijd, een debat, een muziekfestival, een workshop, een voordracht…

Als u uw activiteit bij ons aanmeldt, bent u meteen partner van de Week van het Nederlands. Uw activiteit wordt dan meegenomen in onze communicatie. De komende maanden zorgen wij voor een actieve benadering van de Vlaamse en Nederlandse pers. Daarnaast zetten wij sociale media en onze eigen kanalen in om aandacht te vragen voor de Week van het Nederlands. Voor het promoten van uw eigen activiteit kunt u gebruikmaken van de WvhN-communicatiemiddelen. U kunt logo’s, banners en affiches downloaden voor eigen gebruik.

Heeft u vragen over de Week van het Nederlands? Neem contact op met de Taalunie via weekvanhetnederlands@taalunie.org of bel +31 (0)70 346 95 48.

Inschrijfformulier Week van het Nederlands

Activiteit

Datum *
Empty 'End date' values will use the 'Start date' values.
bijv. 25/06/2016
bijv. 16:45
bijv. 25/06/2016
bijv. 16:45
Illustraties
Bestanden moeten minder dan 8 MB zijn.
Toegestane extensies: png gif jpg jpeg.

Organisatie