Taalweek Odisee en KU Leuven

Activiteiten

Terug naar het activeitenoverzicht

Taalweek Odisee en KU Leuven

10.10.2016
  • Onderwijs
Tijdens de Week van het Nederlands organiseren Odisee en de KU Leuven (campus Brussel en Technologiecampus Gent) samen een aantal activiteiten die mensen op een laagdrempelige manier willen wijzen op de veelzijdigheid van de Nederlandse taal. 
 
Bij de opzet van deze acties zijn alle universitaire stakeholders betrokken. De studenteninbreng werd geleverd door de ASR (Algemene Studentenraad Odisee en Campusstudentenraad KU Leuven in Brussel, Aalst en Gent) en de input van het (onderwijzend) personeel kwam vanuit de Stuurgroep Taalbeleid, de (campus)bibliotheken, STUVO+, de personeelsdienst, alle (campus en studiegebied) directeuren en natuurlijk de vele individuele personeelsleden met een hart voor taal. 
 
Voor alle studenten
 
  • Op elke campus is er in de bibliotheek een bibliobox waar studenten hun boeken kunnen achterlaten en in ruil een achtergelaten boek mogen meenemen.
  • Op elke campus zullen bovenstaande posters (download) worden opgehangen. Het is de bedoeling dat deze posters studenten en personeelsleden zullen aanmoedigen om met elkaar in discussie te treden over het gebruik van het Nederlands. Dit allemaal onder het motto ‘Denk mee over de rijkdom van de Nederlandse taal!’ 
  • Op de campus in Brussel zal het WNT zichtbaar opgesteld staan om de aandacht van alle voorbijgangers op de wonderbaarlijke complexiteit van de Nederlandse taal te vestigen. Aan het onthaal van elke campus zal een leeg boek te vinden zijn met een beginzin. Het is de bedoeling dat studenten en personeelsleden vanuit deze zin vertrekken om samen een collectieve roman te schrijven.
  • Er zal een filmpje gemaakt worden met studenten die getuigen over het belang van een goede Nederlandse taalvaardigheid. Dit filmpje zal nadien ook gebruikt worden om eerstejaarsstudenten te motiveren om aandacht te besteden aan het belang van werken aan taalvaardigheid om de slaagkansen te verhogen.
  • Op vrijdag 14 oktober organiseert de lerarenaropleiding in campus Brussel tijdens de middagpauze een samenleessessie voor studenten kleuter-, lager- en secundair onderwijs.
  • Van maandag 10 tot en met vrijdag 14 oktober vinden op de Odisee-campus in Sint-Niklaas wandelingen rond W.F. Hermans plaats. Zowel studenten als docenten als secundaire scholen uit de wijde omgeving zijn daarvoor uitgenodigd. Er is voor de wandeling rond W.F. Hermans een escape room in elkaar gebokst. De studenten hebben vier lokalen ingericht:      

     - een kamer over zijn leven
     - een andere kamer gewijd aan zijn magnum opus : de donkere kamer van Damocles
     - een volgende kamer noemen wij de binnenkamer (zijn manier van denken en schrijven)
     - de laatste kamer is ingericht als een wetenschapskamer, omdat W.F. Hermans ook een groot wetenschapper was.

 
Voor alle personeelsleden

Welkom op onze lunchbijeenkomst mét broodjes tijdens de Week van het Nederlands!

De rode draad zijn de volgende vragen:

  • Hoe ga je om met slordige, ongepaste e-mails van studenten?
  • Welk beleid willen we daarrond ontwikkelen?
  • En welke tips willen we delen met onze collega-docenten en administratieve medewerkers?

De concrete ervaringen, tips en good practices gebruiken we om een Odisee-charter over minimumstandaarden op te stellen.

Inschrijven is noodzakelijk zodat we meteen ook een broodje voor jou kunnen voorzien. 

Dag Campus
Maandag 10 oktober, 11 tot 12 uur HIG in lokaal Zonnebloem
Dinsdag 11 oktober, 13 tot 14 uur Brussel, in de duplexruimte (lokaal 1112 in Hermes)
Woensdag 12 oktober, 12 tot 13 uur Waas, in vergaderlokaal 027
Donderdag 13 oktober, 12 tot 13 uur Dirk Martens, in de polyvalente zaal
Vrijdag 14 oktober, 12.45 tot 13.45 uur Parnas, in lokaal P.1201
Dinsdag 18 oktober, 12 tot 13 uur Technologiecampus Gent, in L226

 

      
 
ASR: Algemene Studentenraad Odisee, Campusstudentenraad KU Leuven